درباره

روستای ارباط یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.