درباره

سالن زیبایی پالیز یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان پرستار است.