درباره

زیبا سرای نگین یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان ۲۲ بهمن است.