درباره

پارک جنگلی میانه یک پارک واقع در شهر میانه، بلوار زینبیه است.