درباره

فروشگاه تقی زاده یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.