درباره

آبمیوه بستنی کوهساران یک آبمیوه و ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.