درباره

خیاطی کارینو یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.