درباره

سالن زیبایی پرمون یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.