درباره

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.