درباره

رودخانه گونی چایی یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.