درباره

کوه چاواردره داغی یک کوه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.