درباره

دره بیوک دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.