درباره

دره ایلان دوشی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.