درباره

دره ارس ولین یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.