درباره

زیبا سرای نسیم یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.