درباره

سوپر مارکت عمو جواد یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.