درباره

باطری سازی سید سجاد یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.