درباره

لاستیک فروشی قاسمی یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.