درباره

فروشگاه مهدوی یک شیرآلات و فروشگاه تاسیسات واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.