درباره

پیرایش یاس یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.