درباره

کاشی و سرامیک ستاره میبد (نمایندگی کاشی خزر) یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.