درباره

مجمع خیرین مدرسه ساز میانه یک خیریه واقع در شهر میانه، میدان معلم، جنب دبستان دخترانه فاطمه الزهرا است.

نزدیک ترین خیریه