درباره

دره قاراقانلی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.