درباره

دره چالی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.