درباره

سالن آرایشی و زیبایی لیانا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.