درباره

اتو کارواش ارس یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.