درباره

تیرچه بلوک فرازمند یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان فنی و حرفه ای است.