درباره

چلو کبابی جوادی یک رستوران و کترینگ واقع در شهر میانه، خیابان دکتر فاطمی است.