درباره

فتو فرشته (صالحی) یک آتلیه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.