درباره

لاستیک فروشی نجفی یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.