درباره

آرایشگاه گلها (کیانی) یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.