درباره

روستای قره حاجی لرعلیا یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.