درباره

کوه سینیخ داغ یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.