درباره

دره ایستی سو یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.