درباره

گیم نت یک گیم نت واقع در شهر میانه، خیابان شهید عابدینی است.