درباره

گوهر فولاد ترک (ترک تابان) یک تعمیرگاه، تراشکاری و جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.