درباره

اکبر کمک ساز یک تعمیرات جلوبندی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.