درباره

پیش دبستانی و مهد کودک مستقل غیر دولتی قصر پرنیان یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.