درباره

مسجد امام حسین (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.