درباره

فروشگاه میرزائی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.