درباره

پرده سرای آتا یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.