درباره

مسجد قمر بنی هاشم (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.