درباره

سوپر مارکت قرمزی گل یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.