درباره

فروشگاه رومانو یک کیف فروشی و فروشگاه لباس زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.