درباره

فروشگاه لوازم الکتریکی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی، کوچه ۱۵ خرداد است.