درباره

روستای سیه منصور یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.