درباره

کوه دیم داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.