درباره

چشمه الله بلاغی یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.