درباره

سالن زیبایی قصر ملکه یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.