درباره

کارواش اندیشه یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان ۴۵ متری اندیشه است.